propar.nl | Disclaimer
30
page-template-default,page,page-id-30,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Disclaimer

ProPar Financiële Diensten, hierna te noemen “ProPar”, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Mocht dit het geval zijn, dan aanvaardt ProPar geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan ProPar geen aansprakelijkheid aanvaarden voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in de informatieverstrekking middels de website van ProPar of anderszins langs elektronische weg.

ProPar kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. ProPar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar via een hyperlink of anderszins wordt verwezen. ProPar garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom kan ProPar geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op overeenkomsten met ProPar zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden van ProPar van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u desgewenst opvragen bij ProPar. Bij afwijking tussen de tekst van de gedrukte en de op de site opgenomen polisvoorwaarden en reglementen gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Voor de exacte omschrijving van de dekkingen van de op de website genoemde financiële producten verwijzen wij naar de van toepassing zijnde voorwaarden van de leverancier van betreffende product.

ProPar Management & Innovation
Goudvink 45
5161 SP Sprang-Capelle

Bankrekeningnummer
NL57RABO0103913092
KvK nummer 30197394
BTW ID NL001937171B23
AFM nummer 12006782